» Strona główna  
Oprogramowanie dla służby zdrowia  |  Oprogramowanie do zarządzania firmą   |  Sprzęt i usługi  |  O nas
Oprogramowanie do zarządzania firmą :
 
Programy magazynowe »
+ KS-GMW
+ Wf-Mag
+ Optima
Programy księgowe »
+ KS-FKW
+ KS-FKD
+ WF-FAKIR
+ Optima Księga handlowa
Programy kadrowo-płacowe »
+ KS-KPD
+ Optima Kadry i płace
 
KAMSOFT - Kadry i Płace

Firma KAMSOFT proponuje swoje systemy wspomagający pracę działu kadr i płac w dwóch wersjach : DOS oraz WINDOWS.

  KS-KPD : pracujący w systemie DOS.

System KS-KPD pozwala na rejestrację danych personalnych pracowników oraz czasu pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac oraz dokumentów do Urzędów Skarbowych. Program został również przystosowany do współpracy z programem Płatnik.

System zawiera rejestrator czasu pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia przez podanie własnego hasła lub za pomocą kodu przesłanego z czytnika.

Wszystkie dane są chronione przed osobami nieupoważnionymi systemem haseł i uprawnień.

System KS-KPD uwzględnia przepisy Kodeksu Pracy oraz inne ustawy związane z tematyką kadrowo-płacową i jest na bieżąco uaktualniany w ślad za zmieniającymi się przepisami oraz w przypadku zmian deklaracji.

KS-KDW : stworzony dla systemu MS Windows

KS-KPW to nowoczesny, kompleksowy System wspomagający pracę działu kadr i płac zaspokajającym potrzeby szpitali, klinik, przychodni oraz firm nie związanych z medycyną.

System KS-KPW pozwala na rejestrację danych personalnych pracowników oraz czasu pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników płac, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac, dokumentów do Urzędów Skarbowych zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Program umożliwia generowanie dokumentów przelewów dla systemów bankowości elektronicznej (Home Banking)

System zawiera rejestrator czasu pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia przez podanie własnego hasła lub za pomocą kodu przesłanego z czytnika.

Wszystkie dane są chronione przed osobami nieupoważnionymi systemem haseł i uprawnień.

System został stworzony do pracy w środowisku Windows. Zastosowana technologia klient-serwer oraz relacyjna baza danych Oracle zapewniają bezpieczeństwo i dużą wydajność Systemu.

System uwzględnia przepisy Kodeksu Pracy oraz inne ustawy związane z tematyką kadrowo-płacową i jest na bieżąco uaktualniany w ślad za zmieniającymi się przepisami oraz w przypadku zmian deklaracji.


Strony firmy KAMSOFT o wersji DOS i WINDOWS
Copyright TPM Komputer 2003  |  Kontakt  |  Webmaster